Jak se odpad likviduje?

Toto používané zařízení pracuje na principu škrabáku nebo vrtáku. Doporučujeme ho používat k čistění odpadů s bodovými ucpávkami v menších dimenzích 40 – 125 milimetrů. Po tomto úkonu je všechna nečistota odplavena vodou, tento způsob je vhodný k čistění kanalizace domovních stoupaček. Na zničení nečistot ve vodorovných plochách je už tento mechanismus krátký!
Mezi výhody a klady tohoto čištění odpadu spirálou patří rychlost práce a jednoduchá manipulace, suchý způsob při mizení nečistot, připojení na 230V. Mezi nevýhody řadíme profilově omezené použití, pouze do 150 milimetrů. Také je nevhodné při odplavování nečistot, dostatečně se čištěný materiál neodplavuje a často se tak ucpává, a proto se musí tento úkon opakovat. Není vhodný pro plastové potrubí, v ohybech se může poškodit!

Jak se odpad likviduje?

Naše společnost likviduje odpad, který vzniká při čištění odpadu podle nařízení Ministerstva životního prostředí České Republiky při vstupu do Evropské Unie. Naše firma nabízí tyto služby – dodávku a montáž odlučovačů tuků nebo ČOV, periodický odvoz a likvidaci tekutých odpadů, odběr a laboratorní rozbor vzorků odpadů, vedení evidence likvidovaných nečistot po sepsání smlouvy možnost platby fakturou.